Profesjonalna pomoc dla każdego!

Witam serdecznie!, Nazywam się, Jestem ,Bożena Makuch, psychoterapeutą

mockup
Psychoterapeuta

mgr Bożena Makuch

Jestem absolwentką Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego Wydziału Pedagogiki i Psychologii w Bydgoszczy oraz dyplomowanym psychoterapeutą i socjoterapeutą. Ukończyłam studia na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy na Wydziale Pedagogiki i Psychologii. Wiedzę i umiejętności socjoterapeutyczne i psychoterapeutyczne zdobywałam na studiach podyplomowych - ukończyłam 2-letnie Studium Socjoterapii i Psychoterapii Młodzieży rekomendowane przez Krakowskie Centrum Psychodynamiczne oraz czteroletnią Szkołę Psychoterapii Psychodynamicznej w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym.

Posiadam duże doświadczenie w pracy z osobami dorosłymi prowadząc psychoterapię indywidualną oraz konsultacje do psychoterapii par i rodzin. Od wielu lat pracuję również z młodzieżą, jako profilaktyk. Prowadzę grupy wsparcia, psychoedukacyjne i rozwoju osobistego oraz w kontakcie indywidualnym, psychoterapię dla młodzieży doświadczającej trudności w sferze emocjonalnej i funkcjonowaniu społecznym. W swojej pracy opieram się na zasadzie otwartości na drugiego człowieka, indywidualnym podejściu do każdego Pacjenta, jego problemów i potrzeb.

Prowadzę także autorskie warsztaty kierowane do rodziców oraz dotyczące poczucia własnej wartości i rozwoju osobistego. W trosce o dobro Pacjenta i rzetelność świadczonych przeze mnie usług działam w oparciu o zasady Kodeksu Etyki Psychoterapeuty. Swoją pracę terapeutyczną poddaje regularnej superwizji u superwizorów Krakowskiego Centrum Psychodynamicznego rekomendowanych przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne i Polskie Towarzystwo Psychiatryczne. Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej oraz członkiem Polskiego Stowarzyszenia Socjoterapeutów i Trenerów.

signature

Być może nie ponosisz odpowiedzialności za to, co Ci się przydarza, ale ponosisz ją za to, co robisz, aby to zmieniać.

M.Durst

Informacje dodatkowe

 • Czteroletnie szkolenie w zakresie psychoterapii w Krakowskim Centrum Psychoterapii Psychdynamiczne - dyplom 16/2016/17
 • Studium Socjoterapii i Psychoterapii w Krakowskim Centrum Psychoterapii Psychodynamicznej dyplom-54/2013
 • Fakultet - Psychodynamiczna Psychoterapia Młodzieży w Krakowskim Centrum Psychoterapii Psychodynamicznej
 • Staż kliniczny psychoterapeutyczny w Klinice Psychiatrii w Szpitalu Uniwersyteckim nr 1 im. dr.A.Jurasza w Bydgoszczy - Oddział Leczenia Zaburzeń Lękowych i Afektywnych
 • Szkolenie – Diagnoza i terapia uzależnień behawioralnych
 • Fundacja „Praesterno” O/Bydgoszcz
 • Stowarzyszenie Zapobiegania Patologii Społecznej „Prometeja” O/Bydgoszcz
 • Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej i Polskiego Stowarzyszenia Socjoterapeutów i Trenerów
 • Klinika Psychiatrii w Szpitalu Uniwersyteckim nr 1 im. dr.A.Jurasza w Bydgoszczy - Oddział Psychiatryczny Dzieci i Młodzieży - psychoterapeuta
 • Stały udział w superwizji indywidualnej i grupowej
Jako psychoterapeuta działający w nurcie psychodynamicznym opieram terapię na dialogu i relacji terapeutycznej. Psychoterapia jest metodą leczenia problemów psychologicznych opartą na rozmowie z terapeutą. Przedmiotem rozmowy są myśli, uczucia, wspomnienia, obrazy ważnych osób, sny, do których odnosi się terapeuta. Celem takiej rozmowy jest uzyskanie nowej perspektywy widzenia siebie i swoich trudności oraz zrozumienia przyczyn problemów oraz mechanizmów utrudniających kontakty interpersonalne oraz blokujących rozwój osobisty. W procesie terapeutycznym dokonują się zmiany tych mechanizmów, dzięki czemu relacje z innymi stają się bardziej satysfakcjonujące, zwiększa się również poczucie własnej wartości, lepsze zrozumienie siebie pozwala uzyskać większy wpływ na swoje życie.

Terapia skierowana jest do osób, które dostrzegają u siebie następujące problemy:
 • objawy depresyjne polegające na obniżonym nastroju, znacznym spadku aktywności, poczuciu bycia nieszczęśliwym, poczuciu braku sensu życia
 • symptomy lękowe, w tym – lęk przed bliskością, trwałymi związkami
 • objawy nerwicowe (bezsenność, wzmożone napięcie emocjonalne)
 • zaburzenia jedzenia (np. anoreksja, bulimia, problemy z wagą)
 • brak satysfakcji z życia o niejasnej przyczynie, niemożność czerpania przyjemności z życia, poczucie pustki
 • trudności związane z sytuacją kryzysową, taką jak na przykład rozstanie z partnerem, choroba, śmierć bliskiej osoby, sytuacja niepełnosprawności swojej lub bliskiej osoby, czy inna trudna zmiana w życiu
 • powtarzające się, destrukcyjne schematy w relacjach z innymi i związkach partnerskich, które w konsekwencji prowadzą do poczucia samotności, braku satysfakcji w relacjach
 • problemy z kończeniem rozpoczętych spraw, częste zmiany pracy, porzucanie studiów itp.
 • objawy somatyczne o niejasnej przyczynie
 • nieadekwatnie niska samoocena, problemy w relacji ze sobą
 • trudności w radzeniu sobie z emocjami i trudnymi stanami psychicznymi
Psychoterapia poprzedzona jest kilkoma spotkaniami konsultacyjnymi (zazwyczaj 3 spotkania). Spotkania konsultacyjne służą wstępnemu przyjrzeniu się zgłaszanym trudnościom oraz podjęciu decyzji odnośnie terapii. Podczas spotkań konsultacyjnych omawia się zasady terapii i określa kontrakt, czyli ustną umowę dotycząca kwestii merytorycznych (na czym będzie polegać terapia i czemu ma służyć) oraz organizacyjnych (określenie terminu sesji, częstotliwości spotkań).

Celem umówienia spotkania w gabinecie proszę o wcześniejszy kontakt telefoniczny.

oferta terapeutyczna

Terapia indywidualna

Zgodnie z paradygmatem psychodynamicznym zakłada długotrwały kontakt z częstotliwością spotkań co najmniej raz w tygodniu. Pracuję z Pacjentami w trybie regularnych, ciągłych spotkań trwających zwykle ok. 50 minut. Terapia indywidualna jest formą pomocy skupiającą się na zniwelowaniu dolegliwości, z którymi zgłasza się Pacjent, pracą nad poprawą jego samopoczucia i zmianą dysfunkcyjnych struktur osobowości. Ma na celu zapewnić wzrost świadomości samego siebie, komfort i zadowolenie z życia oraz rozwój osobisty.

Konsultacja par/małżeństw i rodzin

Jest przeznaczona dla osób, które swoje problemy wiążą z trudnościami w relacji do swojego partnera bądź najbliższych z rodziny. Służą polepszeniu komunikacji oraz wpływają na poprawę jakości relacji, więzi emocjonalnych oraz bliskości. W swej specyfice odnoszą się do przyczyn zaistniałych problemów i sposobów na ich zmianę. Pierwsze 2-3 spotkania mają charakter konsultacji, w trakcie, której wspólnie podejmujemy decyzję, co do celowości rozpoczęcia terapii, bądź innych form pomocy: psychoedukacji, wsparcia. Trwają zwykle od 60 do 90 minut i odbywają się raz w tygodniu lub co dwa tygodnie.

Konsultacje

Służą ustaleniu diagnozy problemu i precyzują cel dalszej relacji terapeutycznej. Zazwyczaj są wstępnymi spotkaniami w trakcie, których odbywa się szczegółowe zaznajomienie ze zgłaszanym problemem oraz dobór właściwej formy terapii. Mogą być także związane z trudnościami wynikającymi bezpośrednio z sytuacji życiowej i mieć charakter wsparcia bądź przybierać formę doradczą. Są przeznaczone także dla osób, które chcą pracować nad własnym rozwojem osobistym celem doskonalenia umiejętności interpersonalnych i lepszej komunikacji z innymi ludźmi. Trwają zwykle około 50 min.

Interwencja kryzysowa

Jest najlepszą formą pomocy w sytuacji, kiedy ze względu na dotkliwe doświadczenia życiowe potrzebna jest natychmiastowa interwencja i pomoc psychologiczna. Służy osobom, które na skutek zaistniałych zdarzeń poczuły trudność w funkcjonowaniu, dezorganizację życia, smutek oraz bezradność, z którymi nie są w stanie sobie samotnie poradzić. Może przybierać formę wsparcia, wypracowywania nowych sposobów radzenia sobie w trudnej sytuacji bądź poszukiwania alternatyw dla lepszego funkcjonowania. Jest formą natychmiastowej pomocy, która pomaga niwelować negatywne uczucia, przepracowywać ból oraz smutek. Trwają zwykle około 50 min.

Psychoterapia młodzieży

Okres dojrzewania to czas, kiedy młody człowiek zaczyna zastanawiać się nad sobą i swoim miejscem w świecie dorosłych. Powoli kształtuje własne „ja”, a droga do wykreowania dojrzałej tożsamości bywa najeżona problemami. Najczęściej pojawiającymi się trudnościami w tym okresie są: depresje, fobie, nerwice, zaburzenia odżywiania, nieśmiałość, trudności w relacjach interpersonalnych czy uzależnienia. Bardzo często problemy, które pojawiają się w okresie dojrzewania są dotkliwie odczuwane przez młodzież i mogą utrudnić dalszy rozwój. W takich sytuacjach ważne jest wsparcie psychologiczne, które pozwala na zrozumienie podłoża kłopotów i konfliktów, co daje większą szanse na prawidłowy rozwój oraz budowanie satysfakcjonujących relacji z rodziną oraz rówieśnikami. Trwa zazwyczaj około 50 min.

Psychoedukacja

To pomoc Pacjentowi w lepszym zrozumieniu sytuacji, w której się znalazł i specyfiki swoich problemów. Pozwala odzyskać poczucie bezpieczeństwa, zmniejszyć poziom odczuwanego stresu i lęku. Pomaga rozwinąć nowe strategie radzenia sobie z trudnościami, podejmować decyzje i dokonywać wyborów. W procesie psychoedukacji Pacjent otrzymuje konkretne informacje i podpowiedzi alternatywnych rozwiązań. To on decyduje, ile i co chce z nich wziąć dla siebie. Wszystko zależy od gotowości Pacjenta. Pomoc dostosowana jest indywidualnie do potrzeb, możliwości i oczekiwań Pacjenta. Konsultacje trwają około 60 min.

Cennik usług

Konsultacja
psychoterapeutyczna

170złotych

 • Spotkanie w gabinecie
 • czas trwania 50 min.
 • sposób płatności: gotówka

Psychoterapia
indywidualna

170 złotych

 • Spotkanie w gabinecie
 • czas trwania 50 min.
 • sposób płatności: gotówka

Konsultacja
partnerska /małżeńska

300złotych

 • Spotkanie w gabinecie
 • czas trwania 90 min.
 • sposób płatności: gotówka

Konsultacja
rodzinna

300złotych

 • Spotkanie w gabinecie
 • czas trwania 90 min.
 • sposób płatności: gotówka

Interwencja
kryzysowa

170złotych

 • Spotkanie w gabinecie
 • czas trwania 50 min.
 • sposób płatności: gotówka

Psychoterapia
młodzieży

150złotych

 • Spotkanie w gabinecie
 • czas trwania 50 min.
 • sposób płatności: gotówka

Gabinet

Gabinet mieści się w centrum Bydgoszczy przy ul. Dworcowej 47 (domofon Portier - I piętro). W najbliższej okolicy znajduje się szereg miejsc parkingowych w ramach miejskiej płatnej strefy parkingowej.

Nie wiesz od czego zacząć? Napisz do mnie, zapytaj, rozwiej wątpliwości. Zadzwoń, umów się na spotkanie. Wspólnie ustalimy jaka forma współpracy będzie dla Ciebie najlepsza. Jest tylko jeden sposób, żeby zacząć - ZACZĄĆ...

Formularz kontaktowy

Twoja wiadomość została wysłana prawidłowo.
Sprawdź czy wszystkie pola zostały wypełnione prawidłowo, postępuj według wskazówek.
Adres

Dworcowa 47 (domofon Portier - I piętro)
85-060 Bydgoszcz

Godziny przyjęć

Celem umówienia spotkania w gabinecie proszę o wcześniejszy kontakt telefoniczny.

Na wizytę możesz umówić się również przez stronę znanylekarz.pl

Bożena Makuch - ZnanyLekarz.pl